LHŮTA PRO PŘIZPŮSOBENÍ STANOV SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Vážení zástupci bytových domů, informujeme vás, že pro přizpůsobení stanov společenství vlastníků dle požadavků nového Občanského zákoníku (NOZ) a Zákona o obchodních korporacích (ZOK) je stanovena lhůta do 1.1.2017 (§ 3041 odst. 2 NOZ).

V případě vašeho zájmu jsme připraveni vám tuto službu na základě objednávky zajistit. Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu info@vrba.cz