Poradenství

Zajistíme pro Vás organizační a právní poradenství jak pro vlastníky tak i pro uživatele nemovitostí, přípravu revitalizací, inženýrské služby, dotační zdroje pro bytové a rodinné domy.

Na základě zadaných podmínek zajišťujeme komplexně:

  • vydání územního rozhodnutí,
  • vydání stavebního povolení,
  • organizaci veřejné soutěže na výběr projektantů a jednotlivých zhotovitelů,
  • průběžnou kontrolu finanční a technologické kázně,
  • kontrolu dodržování postupných termínů výstavby,
  • přejímací řízení,
  • kolaudační řízení,
  • vydání rozhodnutí o povolení k užívání stavby apod.

V rámci poskytovaných služeb nepřetržitě mapujeme podmínky a možnosti pro získání všech forem půjček a dotací, a to jak pro právnické, tak i pro fyzické osoby.

Zákaznické centrum +420 549 410 646 +420 777 707 727