Správa nemovitostí

Společnost VRBA správa nemovitostí s.r.o. vykonává více než 22 let činnosti v oblasti správy objektů, zejména bytových domů v majetku obcí a společenství vlastníků jednotek - právnických osob, bytových družstev, sdružení fyzických osob, vlastníků a spoluvlastníků nemovitostí i jiných subjektů především v okresech Brno – město, Brno - venkov, Blansko a Boskovice. Naši činnost můžeme rozdělit do několika základních oblastí:

Provozní služby

 • vedení technické dokumentace a evidence domu, bytů a nebytových prostor
 • zajištění dodávek médií a služeb spojených s užíváním bytů a společných prostor - zejména tepla, vody, elektrické energie, plynu,  servis výtahů apod.
 • zajištění provozních prohlídek a revizí zařízení dle příslušných norem a předpisů, zajištění požadavků společenství  z hlediska BOZP, PO a ochrany životního prostředí
 • zajištění havarijní služby
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů

Ekonomické služby

 • vedení kompletního účetnictví SVJ a BD, správní, účetní a daňový servis
 • vypracování předpisů plateb za služby, nájemné a platby do fondu oprav, kontrola úhrad
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných předpisů
 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitostí
 • služby spojené s nájmem bytů a nebytových prostor, vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • ekonomický management (rozvahy, optimalizace nákladů a výnosů, finanční plány, plány investic)
 • zastupování při přebírání a předávání bytů, nebytových prostor a objektů dle pokynů vlastníka
 • spolupráce při pojištění domů a z pověření společenství uplatňování náhrady plnění za pojistné události

Stavebně technické služby, inženýrská činnost

 • návrhy, projekty a realizace úsporných technologií pro výrobu tepla a elektrické energie
 • komplexní metodický, technický a ekonomický servis při revitalizacích objektů; technický dozor, inženýrská činnost
 • právní, technické poradenství
 • poradenství v oblasti financování rekonstrukcí a revitalizací
 • poradenství v oblasti dotací ze strukturálních fondů EU
 • energetické poradenství (energetické štítky, energetické audity)
 • soudní znalectví v oboru nemovitostí

Opravy a údržba

 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně odborného odhadu nákladů
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí

Servisní pohotovost (tel. 515 550 930)

Servisní služby poskytujeme po celý rok i mimo pracovní dobu:

 • v pracovní dny od 15.30 hodin do 21.30 hodin
 • ve dnech pracovního volna a pracovního klidu od 6.00 do 21.30 hodin

 

V rámci servisních služeb zajišťujeme vlastními kapacitami topenářské a vodoinstalatérské práce vnitřních vodovodů, opravy vnitřních odpadů, elektroinstalace vnitřních domovních rozvodů, na partnerské bázi dále zámečnické práce, servis výtahů, plynových spotřebičů, sklenářské práce, tlakové čištění odpadů, servis STA, kabelové televize a internetového připojení.

 

V případě zájmu o nezávaznou konzultaci nás prosím kontaktujte.

Technická správa nemovitostí

Technická správa nemovitostí společnosti VRBA správa nemovitostí s.r.o. zabezpečuje

 • revize technických zařízení, údržba, servis vč. havarijní služby
 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor
 • provozování technických zařízení, zdrojů energií a služby v oblasti BOZ, PO a ŽP
 • monitorování a regulace provozu technologických zařízení
 • provozní management (hodnocení provozních nákladů, apod.)
 • poradenství v oblasti dodávek tepla, el. energie
 • úklidové služby společných prostor domů vč. zimní údržby
 • poradenství v oblasti financování rekonstrukcí a oprav (Zelená úsporám II, úvěrové zdroje)
 • servis bytových stanic tepla - MEIBES, ENPLAN
 • kompletní servis termostatických ventilů, hydrauliky otopných soustav a rozvodů teplé vody, cejchování vodoměrů a měřičů tepla

 

V případě zájmu o nezávaznou konzultaci nás prosím kontaktujte.

Manažer správy nemovitostí Blansko Ing.Jana Sedláčková +420 777 707 710 +420 516 498 715
Manažer správy nemovitostí Tišnov Blanka Kovaříková +420 777 707 752 +420 549 410 646
Manažer technické správy nemovitostí Milan Chaloupka +420 777 707 753 +420 549 410 646
Servisní pohotovost +420 515 550 930